กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 

 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 09.26 น. โดย คุณ ชนากานต์ อรุณเรือง

ผู้เข้าชม 69 ท่าน